Απόστολος Βαλτάς: Σε στέρεες βάσεις πλέον το τεράστιο εγχείρημα μετάβασης από τον πρόχειρο λογιστικό στον τακτικό έλεγχο

Τα στοιχεία που αφορούν την πληρωμή των φαρμακοποιών για τις συνταγές του Ιουλίου, του δεύτερου μήνα εκκαθάρισης με το νέο σύστημα είναι πολύ θετικά: Εξόφληση του 98,4% των υποβολών εντός των χρονικών ορίων που έχουν οριστεί και με ελαχιστοποίηση των προβλημάτων κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης.

Όλα δείχνουν ότι το στοίχημα για τη διοίκηση του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) σε σχέση με την όσο το δυνατό πιο ομαλή και ανώδυνη για τους φαρμακοποιούς μετάβαση στο εδώ και χρόνια δρομολογούμενο –ελέω μνημονίων- τακτικό έλεγχο των συνταγών φαρμάκων κερδίζεται.

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο ΠΦΣ, στοιχεία στα οποία αναφέρεται μιλώντας στο DailyPharmaNews ο Πρόεδρος του κ. Απόστολος Βαλτάς.

«Με τα μέχρι τώρα στοιχεία με αφορμή την τρέχουσα πληρωμή του Ιουλίου η οποία αναμένεται εντός των προβλεπόμενων ημερομηνιών έχουμε την πεποίθηση ότι το τεράστιο εγχείρημα της μετάβασης από τον πρόχειρο λογιστικό στον τακτικό έλεγχο, που ξεκίνησε πριν ένα χρόνο και με την υλοποίηση όλων των προϋποθέσεων τις οποίες θέσαμε για την ελαχιστοποίηση των προβλημάτων που θα παρουσιάζονται και των πιθανών περικοπών, έχει μπει σε στέρεες βάσεις», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Οι προϋποθέσεις αυτές, όπως τις παραθέτει συνοπτικά, ήταν:

  • Κατάργηση των πράσινων-χειρόγραφων συνταγών για όλες τις περιπτώσεις
  • Σειρά αυτοματισμών, διαθέσιμων στο φαρμακοποιό για μερική ή συνολική αναδρομική ακύρωση συνταγών, επαναφορά σε ισχύ ακυρωμένων ταινιών γνησιότητας, εμφάνιση συγκεκριμένου αριθμού πλαισίων επικόλλησης όσες και οι ακυρώσεις των κουπονιών, εφαρμογή κοφτών σε χάπια, σιρόπια και αναπνευστικά σκευάσματα υπό τη μορφή αμπούλας
  • Καθορισμός εκ των προτέρων όρων και προϋποθέσεων για την σύνταξη συγκεκριμένου και δεσμευτικού οδηγού φαρμακευτικού και διοικητικού ελέγχου
  • Απαίτηση και εφαρμογή του 2,5 % στο όριο επανελέγχου της υποβολής κατά τη διαδικασία της ένστασης
  • Μετατροπή σε μία σειρά από θεραπεύσιμες ενέργειες των περιπτώσεων που οδηγούσαν απευθείας σε περικοπές και πρόστιμα με αναγωγές ιδιαίτερα στο κομμάτι της υπογραφής και σφραγίδας ιατρού και της μονάδας Υγείας
  • Αυτοματοποίηση στην αποστολή των δεδομένων των υποβολών στην ΚΜΕΣ μέσω των προγραμμάτων και αυτόματη άντληση ενημεροτήτων από τις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ

Ήδη, όπως λέει, «ο δεύτερος μήνας πληρωμής του τακτικού ελέγχου (σ.σ. Ιούλιος) βάσει των στοιχείων που έχουμε, δείχνει ότι σε σύνολο 31.700 υποβολών που έχουν ελεγχθεί από την ΚΜΕΣ (σ.σ. Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών) ως προς την απόδοση της  προκαταβολής του 95%, έχει σταλεί το 98,4% των υποβολών για οριστικοποίηση – ενταλματοποίηση με την προϋπόθεση ότι οι φαρμακοποιοί είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι. Ο αριθμός των υποβολών με προβλήματα ελαχιστοποιούνται μέρα με την ημέρα καθόσον η εμπειρία που αποκτήθηκε από τον έλεγχο των συνταγών του Ιουνίου βοήθησε ώστε οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της ΚΜΕΣ να εκκαθαρίζουν τις προβληματικές αυτές υποβολές με αυξημένη ταχύτητα, από τη στιγμή που τα προβλήματα είναι ίδια με αυτά τα οποία έχουν ήδη αντιμετωπίσει.

Στόχος είναι να συμβάλουμε όλοι ο ΠΦΣ, οι Διανεμητικοί Λογαριασμοί, οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι και η ΚΜΕΣ ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα λάθη από συναδέλφους που είτε δεν εξοικειωμένοι με τα μηχανογραφικά προγράμματα, είτε δεν έδωσαν την πρέπουσα σημασία στα εκπαιδευτικά σεμινάρια του ΠΦΣ και των Συλλογών και στην κατανόηση των διαφορών που ισχύουν σε σχέση με τον πρόχειρο λογιστικό έλεγχο, με την προσοχή η οποία πρέπει να επιδεικνύεται κατά τις διαδικασίες κατάθεσης του φυσικού αρχείου και των συνοδευτικών εγγράφων των υποβολών. Για παράδειγμα η μη τακτοποίηση συνταγών ανά ημερομηνία έχει  αποτελέσματα κατά τον δειγματοληπτικό  έλεγχο της ΚΜΕΣ να μην μπορούν να εντοπιστούν οι συνταγές του δείγματος. Όπως και οι  περίπου 120 συνάδελφοι που δεν χρησιμοποιούν καθόλου μηχανογραφικό πρόγραμμα των συνταγών  για την υποβολή τους, στην  πλειοψηφία τους είχαν προβλήματα κατά την υποβολή κατά το μήνα Ιούνιο και πιθανώς και για το μήνα Ιούλιο, είτε γιατί δεν απέστειλαν ηλεκτρονικά τις συνταγές, είτε γιατί δήλωσαν διαφορετικά στοιχεία από αυτά που δήλωσαν στο Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εκκρεμότητα στην ΚΜΕΣ υποβολές με προβλήματα όπως αυτά που αναφέρονται σε πρόσφατο δημοσίευμα του DailyPharmaNews που αναφέρονταν σε αντίστοιχο έγγραφο του ΠΦΣ.»  (Δες ΕΔΩ).

Ο ΠΦΣ στην προσπάθεια στήριξης των φαρμακοποιών ζήτησε από τους Διανεμητικούς Λογαριασμούς των Φαρμακευτικών Συλλόγων να προβαίνουν σε έλεγχο των συνοδευτικών εγγράφων και της τακτοποίησης του φυσικού αρχείου από τα φαρμακεία.

Η όλη προσπάθεια πάντως ξεκίνησε από νωρίς και ο Αύγουστος ήταν ένας καυτός μήνας για τη διοίκηση του ΠΦΣ που έπρεπε να διαχειριστεί το θέμα της πρώτης υποβολής και πληρωμής των συνταγών με το νέο σύστημα.

Όπως λέει ο κ. Βαλτάς «για τον μήνα Ιούνιο εξοφλήθηκε το 92% των υποβολών στις 10 Αυγούστου και ο λόγος ήταν μεταξύ των άλλων πέραν του πρωτόγνωρου συστήματος πληρωμής ότι η ΚΜΕΣ έπρεπε να εξοφλήσει εντός δέκα ημερών δύο πληρωμές, του Μαΐου και του Ιούνιου. Από τότε έχουν πραγματοποιηθεί συνεχείς πληρωμές – σχεδόν κάθε ημέρα – για τους υπόλοιπους συναδέλφους, για να φτάσουμε για την υποβολή του Ιούνιου σήμερα 144 υποβολές που αντιστοιχούν σε 60 συναδέλφους με σοβαρότατα όμως προβλήματα, τα οποία τα έχουμε αναφέρει με έγγραφό μας στους Φαρμακευτικού Συλλόγους».

Τώρα πλέον τα πράγματα με τις πληρωμές φαίνεται να έχουν μπει σ’ ένα δρόμο.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΠΦΣ «για τον Ιούλιο  98,4% των συναδέλφων θα πληρωθεί την προκαταβολή στον προβλεπόμενο χρόνο – δηλαδή σήμερα ή αύριο (σ.σ. 5 ή 6 Σεπτεμβρίου)- και θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η πληρωμή θα γίνεται από την 5η έως την 7η μέρα κάθε μήνα καθόσον επιδιώκουμε να εντάξουμε το μέγιστο αριθμό συναδέλφων οι οποίοι θα είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι. Για τους υπόλοιπους συνάδελφους με προβλήματα στην υποβολή όπως αυτά που σας έχουμε αναφέρει αφού γίνουν εγκαίρως οι διορθώσεις που απαιτούνται (τιμολόγια, ΣΣΥ, νέα οριστικοποίηση) θα πληρωθούν σε συγκεκριμένη ημερομηνία που θα οριστεί. Απαιτήσαμε από την ΚΜΕΣ οι συνάδελφοί αυτοί να ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα για τους λόγους καθυστέρησης των πληρωμών τους διότι δεν είναι δυνατόν να βιώνουν την αγωνία της μη πληρωμής τους.

Φυσικά η εμπειρία που αποκτήθηκε από όλους μας είναι πολύτιμη και όλοι οι μήνες μετά και την επίτευξη του 98,4% για τον Ιούλιο, έχουν περιθώρια για βελτίωση όπως και είναι υποχρέωση του ΕΟΠΥΥ να εξοφλεί εντός του προβλεπόμενου χρόνου σύμφωνα με τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση.

θα ήθελα να τονίσω ότι ζητήθηκε από τον ΠΦΣ ένα μεταβατικό στάδιο, όπου το πρωτοεφαρμοζόμενο σύστημα του τακτικού ελέγχου των συνταγών θα έπρεπε να λειτουργήσει παράλληλα, σε πραγματικό χρόνο, με τον πρόχειρο λογιστικό έλεγχο για να δούμε τα λάθη και να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα, αλλά αυτό δεν δόθηκε».

Επίσης, ένα «μεγάλο επίσης ζήτημα», όπως λέει ο κ. Βαλτάς, «υπήρξε και με την άντληση της ασφαλιστικής ενημερότητας φαρμακοποιών όπου, ενώ ο φαρμακοποιός μπορούσε να την αντλήσει κανονικά, η αυτόματη άντληση από την διασύνδεση ΕΦΚΑ – ΕΟΠΥΥ δεν ήταν δυνατή, το οποίο επιλύθηκε μετά από παρέμβασή μας και επιστολή προς τους υπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης».

Για την αντιμετώπιση και την ελαχιστοποίηση των προβλημάτων συγκροτείται ήδη στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο ειδικό τμήμα, που θα ασχολείται με τις υποβολές των συνταγών και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φαρμακοποιοί κατά τον έλεγχο της υποβολής τους, κάτι που όπως πιστεύει ο κ. Βαλτάς θα συμβάλλει πολύ στη συνολική προσπάθεια που ήδη έχει γίνει. 

[ΠΗΓΗ]

Share
error: Content is protected !!