ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ3 Μάρτιος 2022

Τροποποίηση προϋπολογισμού για Αμοιβές Φαρμακοποιών για Εξόφληση Οφειλών (Covid-19)

Εντός του Φεβρουαρίου ο προϋπολογισμούς του ΕΟΠΥΥ για το οικονομικό έτος 2022 τροποποιήθηκε 2 φορές και συγκεκριμένα μεταφέρθηκαν χρήματα από άλλους κωδικούς ώστε να πιστωθούν στον κωδικό πληρωμής των Φαρμακοποιών.

Κατά την πρώτη τροποποίηση του προϋπολογισμού πιστώθηκαν 5.000.000 εκ. ενώ κατά την 2η μεταφέρθηκαν 11.000.000 εκ. στο λογαριασμό “για αμοιβές φαρμακοποιών για εξόφληση οφειλών (Covid 19)”, ώστε να γίνει δυνατή η εξόφληση των υπηρεσίων των φαρμακείων, εν αντίθεση με τους άλλους κωδικούς όπου δεν υπάρχει κινητικότητα.

error: Content is protected !!