ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ3 Μάρτιος 2022

Παράταση του πρόχειρου λογιστικού ελέγχου

Συνεχίζονται οι συναντήσεις εκπρόσωπων της ΗΔΙΚΑ, του ΠΦΣ και των υπεύθυνων των μηχανογραφικών συστημάτων, που είχαν ως τώρα αποτέλεσμα η ΗΔΙΚΑ να παραδώσει σταδιακά εντός του Φεβρουαρίου, στο παραγωγικό περιβάλλον της e-syntagografisi, τις εφαρμογές για τις ακυρωμένες ταινίες γνησιότητας, για τα μικροδέματα του ΙΦΕΤ, για τις πολυσυσκευασίες ορών,  για τα εμβόλια απευαισθητοποίησης και τελευταία αυτή των Γαληνικών Σκευασμάτων.

Εφαρμογές που απαίτησαν ατέλειωτες ώρες συναντήσεων συναδέλφων φαρμακοποιών με στελέχη της ΗΔΙΚΑ με την εποπτεία της κ. Πάνου και στελέχη της φαρμακευτικής υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ με την εποπτεία της κ. Λίτσας.

Την Παρασκευή 18 του μήνα πραγματοποιήθηκε συνάντηση του ΠΦΣ με τους υπευθύνους των μηχανογραφικών συστημάτων, οπού και τους ζητήθηκε να προχωρήσουν άμεσα στην διασύνδεση των προγραμμάτων τους με τις εφαρμογές αυτές της ΗΔΙΚΑ. Πραγματοποιήθηκε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση όπου αναφέρθηκαν και θέματα μετεξέλιξης των μηχανογραφικών προγραμμάτων, όταν προχωρήσει το Υπ. Υγείας στην αυλή εκτέλεση των συνταγών.

Απαιτήθηκε να υπάρξει και δεύτερη συνάντηση για να διευθετηθούν περαιτέρω οι τεχνικές λεπτομέρειες, η οποία και πραγματοποιήθηκε στις 23 του μήνα μεταξύ των παραπάνω εμπλεκόμενων ώστε να διευθετηθούν προβλήματα τεχνικής φύσεως. Στην συνάντηση αυτή δόθηκαν οδηγίες, επιλύθηκαν απορίες και τέθηκαν χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση αυτών των εφαρμογών από τα προγράμματα λογισμικού.

Συζητήθηκε ακόμη το γεγονός της ύπαρξης ενός μεταβατικού σταδίου συνύπαρξης χειρόγραφων πράσινων συνταγών ταυτόχρονα με τις αντίστοιχες ηλεκτρονικές, όπως και διευκρινίστηκε ότι θα αποφασιστεί μία καταληκτική ημερομηνία πέραν από την οποία θα καταργηθούν όλες οι χειρόγραφες συνταγές και για όποιο φαρμακείο τις δέχεται, το μηχανογραφικό του σύστημα δεν θα επιτρέπει την εκτέλεση τους.

Η προσπάθεια μας είναι όλα να γίνουν μεθοδευμένα για να αποφύγουμε τα λάθη του παρελθόντος, τότε που υπογράφτηκε η συλλογική σύμβαση των ιτροτεχνολογικών προϊόντων με όλα τα δεινά που ακολουθησαν. Η επιδίωξή μας είναι να επιλύουμε αστοχίες, να προβλέπουμε πιθανά προβλήματα που πιθανώς να δημιουργήθουν και να επιτηρούμε όσο το δυνατόν καλύτερα τη διαδικασία ηλεκτρονικοποίησης των χειρόγραφων συνταγών και την εφαρμογή του τακτικού ελέγχου κατά τρόπο ασφαλή για τους συναδέλφους φαρμακοποιούς.

Τώρα που οι εφαρμογές είναι ήδη σε «παραγωγικό περιβάλλον» και το ΔΣ του ΕΟΥΠΥ ενέκρινε τον τακτικό έλεγχο, το επομένο βήμα είναι η συνάντηση με τους πρόεδρους των ΦΣ για να ενημερωθούν αναλυτικά για όλα αυτά, αλλά κυρίως για το γεγονός ότι οι σύλλογοι αναλαμβάνουν ένα ρόλο στην διαδικασία του έλεγχου και της έγκαιρης πληρωμής μας.

error: Content is protected !!