Μανώλης Κατσαράκης: Εισαγωγή στο σεμινάριο “Φαρμακείο και φορολογική διαχείριση” που διοργανώνει ο ΠΦΣ και το ΙΔΕΕΑΦ

Οι δεσμεύσεις και οι υποχρεώσεις τις οποίες τα φαρμακεία έχουν αναλάβει και εκτελούν με επιτυχία εντός της ΠΦΥ και οι απαιτητικές και δύσκολες συνθήκες στις οποίες εργάζονται μέσα σε αυτήν την πανδημία, προϋποθέτουν την ανάγκη διαρκούς προσαρμογής καισυνεχούς επιμόρφωσης του φαρμακοποιού,που θα εξασφαλίζουν την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη συνεχή προσφορά του προς όφελος της Δημόσιας Υγείας.

Για να μπορέσει το φαρμακείο να ανταποκριθεί σε αλλεπάλληλους ρόλους εκπληρώνοντας δράσεις για τον πολίτη, θα πρέπει να έχει στέρεες επιχειρηματικές βάσεις και ο φαρμακοποιός τις κατάλληλες γνώσεις για την οικονομική και φορολογική λειτουργίακαι το βασικό νομικό πλαίσιο που ορίζει το ασφαλιστικό και φορολογικό περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται.Τούτο άλλωστε τεκμηριώνεται στη νομολογία του ΣτΕ (229/14 Ολομ.) κατά την οποία «Τα φαρμακεία αποτελούν ιδιότυπα καταστήματα, στα οποία συνδυάζεται η εμπορική εκμετάλλευση με την υπεύθυνη επιστημονική δραστηριότητα»

Ο φαρμακοποιός λοιπόν ειδικότερα,παράλληλα με την ανάγκη να ανταποκριθεί στα επιστημονικά του καθήκοντα, οφείλει να κατανοεί το κανονιστικόπλαίσιο λειτουργίας, να συμμορφώνεται στις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, να εναρμονίζει τη λειτουργία της επιχείρησής του στα ισχύοντα λογιστικά πρότυπακαι να εφαρμόζει ορθές πρακτικές και στρατηγικέςγια να αναπτύσσεται χωρίς κινδύνους σε ένα υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον.

Αναζητώντας τις λύσεις που θα προσαρμόσουν το φαρμακείο στις σαρωτικές ψηφιακές αλλαγές που επιφέρουν οι νέες τεχνολογίες αλλά και θα το θωρακίσουν από λανθασμένες επιλογές, από την ακατάστατη διεκπεραίωση δραστηριοτήτων, από την ατελή γνώση και συμμόρφωση σε κανόνες, από τις επιπόλαιες ενέργειες που καταλήγουν σε φορολογικούς ελέγχους και σε επιβαλλόμενα πρόστιμα ζημιώνοντας την ίδια τη λειτουργία της υγειούς επιχείρησης και διαταράσσοντας την καθημερινότα της, ο ΠΦΣ επεξεργάστηκε και ετοίμασε το φορολογικό αυτό σεμινάριο που φιλοδοξεί να γίνει βοήθημα όλων των φαρμακοποιών της χώρας.

Παρουσιάζεται στη χρονική περίοδο που η ανάλογη γνώση έχει συγκεντρωθεί, η εμπειρία έχει συσσωρευτεί και ο κατάλληλος εισηγητής έχει επιλεγεί,προκείμενου να φωτίσει εκείνες τις πτυχές ενός επαγγέλματος που μας έχουν ίσως λιγότερο απασχολήσει αλλά αποδεικνύονται εκ του αποτελέσματος εξίσου σημαντικές αφού η εικόναπου συνεχώς φτάνει στους Συλλόγους υπό τη μορφή ερωτήσεων, αιτημάτων για βοήθεια και νομική συμβουλή, δείχνει ότι υπάρχει η  ανάγκη για οργανωμένη εκπαίδευση στο κομμάτι της οικονομικής λειτουργίας του φαρμακείου.

Το πρωτότυπο και ουσιαστικό αυτό σεμινάριο του ΠΦΣ-ΙΔΕΕΑΦ, εμπλουτίζει το φαρμακοποιό με επιπλέον οικονομικές γνώσεις, διοικητικές δεξιότητες και διαχειριστικές ικανότητες, στοχεύοντας να διασφαλίσει το προσδοκώμενο οικονομικόόφελος και εισόδημα το οποίο πρέπει να προκύπτεικαι να κατοχυρώνεται στο φαρμακείο, αποτελώντας την επιβράβευση μίας επίπονης και κοπιαστικής εργασίας και μίας πολυδιάστατης προσφοράς στον ασθενή , στον πολίτη και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας την οποία υπηρετούμε.

 

 

Για την «Προοπτική για το φαρμακείο του αύριο»,

           

Κατσαράκης Μανόλης

Μέλος Δ.Σ. ΠΦΣ

Πρόεδρος Φ.Σ.Χανίων

error: Content is protected !!