Σοφία Κλοκώνη: Οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι ως « καθημερινοί στυλοβάτες των μελών τους».

Πρωταρχικός στόχος των τοπικών  Φαρμακευτικών Συλλόγων είναι η φροντίδα των μελών τους, που ως οι προσβασιμότεροι στο σύνολο της κοινωνίας επαγγελματίες στο χώρο της υγείας, επιχειρούν κάτω από διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες .

Πως; Παράσχοντάς τους κάθε χρήσιμη πληροφορία για τη διευκόλυνση της καθημερινότητάς τους και την ομαλή διεξαγωγή των ποικίλων εργασιών τους.

Η πληροφορία αυτή μάλιστα, οφείλει να ελέγχεται πάντα για την αξιοπιστία της, να πιστοποιείται με έγγραφα από τις αρμόδιες υπηρεσίες και να αναλύεται διεξοδικά, ώστε να γίνεται κτήμα του κάθε ενδιαφερόμενου φαρμακοποιού.

Η παραπάνω στόχευση γίνεται πραγματικότητα με την ίδρυση και λειτουργία διανεμητικών λογαριασμών που απασχολούν μόνιμο προσωπικό σε ρόλο “HELP DESK’’, τόσο για την αποφυγή χρόνου, κόπου και λαθών κατά  την κατάθεση και εξόφληση συνταγών από τα ασφαλιστικά ταμεία, όσο και για οποιοδήποτε θέμα ανακύψει που αφορά στη διεκπεραίωση της καθημερινής επαγγελματικής ενασχόλησης του υπεύθυνου φαρμακοποιού ιδιωτικού φαρμακείου με πολλά και διαφορετικά εργασιακά αντικείμενα.

Η περαιτέρω βέβαια αναβάθμιση  των Φαρμακευτικών Συλλόγων εν έτη 2022, προϋποθέτει εκτός της απασχόλησης μόνιμου εκπαιδευμένου προσωπικού, την επένδυση σε πλήρη μηχανογράφηση καθώς και   άλλα έργα υποδομής, με κυριότερο την απόκτηση σύγχρονων κτηριακών εγκαταστάσεων για τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους  που δεν διαθέτουν ήδη. Προς την κατεύθυνση αυτή αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά και ο εκσυγχρονισμός της ισχύουσας νομοθεσίας περί λειτουργίας ΦΣ (Ν. 3601/28) το αμέσως επόμενο διάστημα.

Οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι οφείλουν ακόμη να πρωτοστατούν στη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων που θωρακίζουν τον φαρμακοποιό με γνώσεις στους τομείς ενδιαφέροντός του, ενώ παράλληλα δεν πρέπει να παραλείπουν να σφυρηλατούν την ενότητα, ευνοώντας τη συνεχή επικοινωνία μεταξύ των μελών με κάθε πρόσφορο τρόπο, αξιοποιώντας και τις δυνατότητες της τεχνολογίας (π.χ. Οι ΦΣ πλέον μπορούν να υποστηρίζουν αδιάκοπα τα μέλη μέσω εφαρμογής που εγκαθίσταται στο κινητό τηλέφωνο ή διαδικτυακής συνομιλίας σε ευρεία ομάδα συμμετεχόντων μελών στο Viber).

Οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι επιπλέον, συναισθανόμενοι ότι τα μέλη τους επιτελούν λειτούργημα και δεν ασκούν απλά και μόνο ένα επάγγελμα, ενδιαφέρονται ευρύτερα για το κοινωνικό σύνολο και ασχολούνται με την εδραίωση σχέσεων με την κοινωνία, δίνοντας το παρόν όποτε και αν τους ζητηθεί.

Στα πλαίσια δε της αναγκαίας διεπιστημονικής συνεργασίας μεταξύ των επαγγελματιών υγείας, συνδιαλέγονται και ανταλλάσουν απόψεις με τους υπόλοιπους υγειονομικούς συλλόγους και συνεργάζονται μαζί τους για το καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα, αλλά και την άνοδο του επιπέδου πρόληψης και σωστής ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα Δημόσιας Υγείας.

Εν κατακλείδι, οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι είναι ή οφείλουν να μετατραπούν χωρίς καθυστέρηση σε συνώνυμο της  “πολύπλευρης καθημερινής υποστήριξης” των 10.500 φαρμακείων της ελληνικής επικράτειας!

Share
error: Content is protected !!