Αθανάσιος Γουβάλας: Συνενώσεις Φαρμακείων

Στις 18 Οκτωβρίου  2021 η ΓΣ του ΠΦΣ με ευρεία πλειοψηφία ενέκρινε την πρόταση του  ΔΣ που αφορούσε το σχέδιο συνενώσεων των φαρμακείων.

Η πρόταση στηρίζεται σε δυο θεμελιώδεις παραδοχές:

  • Τη συμμετοχή και μόνο, φαρμακοποιών κάτοχων  άδειας ίδρυσης φαρμακείου στην ίδια περιφερειακή ενότητα
  • Την ύπαρξη ενός και μοναδικού Αριθμού Φορολογικού Μητρώου για όλα τα καταστήματα της Εταιρείας

Στην πρόταση συμπεριελήφθησαν διατάξεις που να αποτρέπουν την δημιουργία δεσπόζουσας θέσης κάποιου εκ των συμμετεχόντων , λήφθηκε πρόνοια για την  είσοδο των τέκνων των φαρμακοποιών, ρυθμίστηκαν θέματα αποχώρησης και προβλέφθηκαν ζητήματα που αφορούν στα κληρονομικά φαρμακεία των εν λόγω εταιρειών. Επιπρόσθετα αποκλείστηκε ρητά η συμμετοχή στα προτεινόμενα σχήματα ιδιωτών μη φαρμακοποιών, εταιρειών, κοινοπραξιών , συνεταιρισμών , υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών κλπ.

 

Η μελέτη της συγκεκριμένης πρότασης ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2019 μέσα από τη δημιουργία επιτροπής  που  συγκροτήθηκε από την διοίκηση του ΠΦΣ με τη συμμετοχή συναδέλφων εντός και εκτός του  ΔΣ.

Παράλληλα ανατέθηκε στην εταιρεία μελετών Deloitte η διεξαγωγή μελέτης που αφορούσε κυρίως τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων από την ελληνική και ευρωπαϊκή πραγματικότητα σε σχέση με τις συνενώσεις(συμπράξεις) φαρμακείων.

Οι δυο επιτροπές συνεργάστηκαν και με την ουσιαστική συμβολή του νομικού συμβούλου του ΠΦΣ διαμόρφωσαν την πρόταση, που επικύρωσε τελικά, με κάποιες τροποποιήσεις, η ΓΣ του ΠΦΣ.

Η ιστορική αναζήτηση της λειτουργίας και των μελετών σχετικά με τις συνενώνεις φαρμακείων υπερβαίνει την 25ετια.

Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για τις συστεγάσεις (Ν.1963/1991 & N. 3918/2011), επιτρέπει την συστέγαση στο ίδιο κατάστημα περισσότερων  του ενός φαρμακείων,  χωρίς όμως να παρέχει δυνατότητες σύμπραξης υπό κοινό σχήμα, φαρμακείων που λειτουργούν σε διακριτά σημεία. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τα «άτυπα» δίκτυα φαρμακείων που λειτούργησαν ή λειτουργούν να μην αποτελούν πραγματικά ενιαίες επιχειρηματικές συμπράξεις και ουσιαστικά να πρόκειται για ιδιαίτερα περίπλοκα εγχειρήματα, με δυσκολίες οργάνωσης και συνεργασίας μεταξύ των  φαρμακοποιών.

Μια νέα πρόταση με σαφές, στέρεο και διάφανο θεσμικό πλαίσιο θα έδινε νέα προοπτική στην κατεύθυνση των συνενώσεων .

 

Γιατί όμως τώρα;

Ύστερα από μια δεκαετίας συνεχούς μείωσης της φαρμακευτικής δαπάνης αλλά ταυτόχρονα διεύρυνσης του ανταγωνισμού εντός και εκτός του φαρμακείου, ο μεγαλύτερος χαμένος είναι το μικρό και μεσαίο φαρμακείο. Είναι εκείνο που συμπιέζεται αδυνατώντας να αντιδράσει και οδηγείται έτσι ταχύτατα στα όρια της βιωσιμότητας του.

Εκεί λοιπόν στηρίχθηκε η πρόταση και διαμορφώθηκε ώστε να δώσει τη δυνατότητα σε φαρμακοποιούς και μόνο να συμπράξουν σε νέα σχήματα. Νέα ενιαία σχήματα που θα δίνουν τη δυνατότητα καλύτερης οργάνωσης, επάρκειας αλλά και ποικιλίας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας αλλά και ανταγωνιστικότερων τιμών για τον καταναλωτή. Ταυτόχρονα, μέσω της λειτουργίας τέτοιων σχημάτων, οι δυνατότητες επανεκπαίδευσης, εξειδίκευσης ανάλογα με τις δεξιότητες του καθενός , χρηματοδότησης αλλά και βέλτιστης εκμετάλλευσης του χρόνου εργασίας αλλά και του ελεύθερου χρόνου που απομένει, αποκτούν άλλη διάσταση.

Η εξασφάλιση φορολογικών κινήτρων με τη συγκεκριμενοποίηση των κυβερνητικών εξαγγελιών περί μείωσης των φορολογικών συντελεστών επιχειρήσεων που συνενώνονται αλλά και η ρύθμιση του Rebate των συμμετεχόντων σε τέτοια σχήματα αποτελούν ζητήματα που πρέπει να διευκρινιστούν. Επίσης η προστασία των μονοεδρικών και απομακρυσμένων σημείων πρέπει να εξασφαλιστεί για λόγους χωροταξικής κατανομής και πρόσβασης των ασθενών.

Προφανώς η πρόταση των συνενώσεων των φαρμακείων δεν διέπεται από καμία υποχρεωτικότητα. Αποτελεί πρόταση που στηρίζεται στην ανάγκη αλλά ταυτόχρονα και στη δημιουργία προοπτικής.

Εκεί είναι λοιπόν το πεδίο που πρέπει να εμβαθύνει στη συνέχεια ο ΠΦΣ. Στην διεύρυνση της ενημέρωσης με τη βάση των συναδέλφων μέσω των τοπικών ΦΣ και στην δημιουργία εμπιστοσύνης για το εγχείρημα. Η μετάβαση από το «εγώ» στο «εμείς» θέλει κόπο θέλει και χρόνο. Το πρώτο βήμα έγινε…

Share
error: Content is protected !!